Členové studentské kapitoly

Prof. Jan Franc: Oficiální web

Zdeněk Kašpar: Předseda

Studuji doktorské studium na MFF UK, obor Fyzika nanostruktur. Zabývám se antiferomagnetickou spintroniku z pohledu elektrických transportních měření. Členem studentské organizace SPIE/OSA jsem od roku 2014. V předsednictvu zastávám roli pokladníka a podílím se na našem projektu Fyzika do vlastních rukou. Členství v této organizaci mi dovolilo vyzkoušet a naučit se spoustu věcí. Počínaje žádáním o granty, přes jednání s představiteli fakulty, konče přednášením veřejnosti. Zkrátka spousty věcí, které Vás ve škole nenaucí… V říjnu 2016 jsem se za naši kapitolu účastnil studentského workshopu a konference Frontiers in Optics/Laser Science, Rochester NY. Muj LinkedIn profil.

Martin Rejhon: PR

Studuji PhD studium na MFF UK, obor Kvantová optika a optoelektronika, se zaměřením na detektory rentgenova záření. Dále se zabývám studiem epitaxního graphenu na povrchu SiC, tento výzkum je podporován grantovou agenturou UK. Členem SPIE jsem od roku 2014 a aktivně se podílím na projektu Fyzika do vlastních rukou. ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7775-487X

Vojtěch Vozda: Tajemník

Jsem studentem PhD. studia na MFF UK, obor Kvantová optika a optoelektronika, se zaměřením na interakci krátkovlnného intenzivního záření s hmotou. Členem SPIE jsem už pár let a snažím se podílet jak na dobrém chodu kapitoly, tak i na propagaci fyziky (především optiky) studentům i širší veřejnosti. Ve volném čase sportuji a cestuji. Některé zajímavější zážitky jsou sepsány na mém blogu http://vojta.vozda.cz.

David Wagenknecht: Místopředseda

Členem Kapitoly jsem od akademického roku 2013/2014. Účastním se výjezdu na střední školy v rámci projektu Fyzika do vlastních rukou, při kterých mám představení zaměřené především na světlo emitující diody, lasery a nízké teploty. Ve své roli člena předsednictva se soustředím především na organizaci aktivit pro členy Kapitoly a jsem také administrátorem tohoto webu. V současné době jsem na PhD studiu a zabývám se kondenzovanými látkami a ab initio výpočty na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy; magisterské studium jsem absolvoval v oboru optika a optoelektronika na téže instituci. Více o mně naleznete na webu wagenknecht.zone.

Martin Zukerstein: Pokladník

Jsem PhD studentem na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK, kde se zabývám ultrarychlou laserovou spektroskopií polovodičů, nelineární optikou a laserovou fyzikou. Členem studentské kapitoly SPIE a OSA jsem od roku 2015. Téhož roku jsem se stal jejím místopředsedou a organizátorem projektu Fyzika do vlastních rukou.

Lukáš Beran, Dagmar Butkovicová, Petr Darebnik, Eduard Ješko, Zdeněk Kašpar, Daniel Král, Miroslav Marínek, Lukas Ohnoutek, František Pásztor, Martin Pavelka, Jakub Pekárek, Tomas Popelar, Martin Rejhon, Katarina Ridzoňová, Lukas Sedivy, Miloslav Surynek, Vojtěch Vozda, Michal Vyvlečka, David Wagenknecht, Martin Zahradnik, Matyas Zetek, Martin Zukerstein