Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aktivity [2017/01/09 11:19]
admin
aktivity [2017/03/31 11:34]
admin
Řádek 2: Řádek 2:
  
 <panel type="​danger"​ title="​Oficiální schůzce členů">​ <panel type="​danger"​ title="​Oficiální schůzce členů">​
-{{ :​img:​2010-ralph_james_small.jpg?​150|}}+{{popup> ​:​img:​2010-ralph_james_small.jpg?​150|}}
  
 Na začátku akademického roku se pravidelně koná volební schůze SPIE/OSA studentské kapitoly, na které se vybírají noví členové předsednictva. Mimo jiné se také shrnují aktivity předchozího roku a obvykle probíhá domluva na stěžejních tématech fungování kapitoly pro rok následující. Na začátku akademického roku se pravidelně koná volební schůze SPIE/OSA studentské kapitoly, na které se vybírají noví členové předsednictva. Mimo jiné se také shrnují aktivity předchozího roku a obvykle probíhá domluva na stěžejních tématech fungování kapitoly pro rok následující.
Řádek 15: Řádek 15:
  
 <panel type="​info"​ title="​Fyzika do vlastních rukou">​ <panel type="​info"​ title="​Fyzika do vlastních rukou">​
-{{:​img:​fdvr-1024px.png?​120 |}}+{{popup>:​img:​fdvr-1024px.png?​120 |}}
 Fyzika do vlastních rukou je největší projekt SPIE/OSA studentské kapitoly. Ročně navštívíme minimálně deset základních nebo středních škol s představeními zaměřenými na propagaci fyziky. Při každém výjezdu oslovíme většinou čtyři třídy, což znamená, že každoročně ukážeme zajímavé fyzikální experimenty více než tisícovce studentů! Fyzika do vlastních rukou je největší projekt SPIE/OSA studentské kapitoly. Ročně navštívíme minimálně deset základních nebo středních škol s představeními zaměřenými na propagaci fyziky. Při každém výjezdu oslovíme většinou čtyři třídy, což znamená, že každoročně ukážeme zajímavé fyzikální experimenty více než tisícovce studentů!
  
Řádek 27: Řádek 27:
  
 <panel type="​primary"​ title="​Best Paper Award">​ <panel type="​primary"​ title="​Best Paper Award">​
-{{ :​img:​2016_01_13-pba-002.jpg?​200|}}+{{popup> ​:​img:​2016_01_13-pba-002.jpg?​200|}}
 Každoroční soutěž o nejlepší studentský článek nebo poster. Cílem tohoto projektu je ocenit vědeckou a publikační činnost studenta magisterského programu Matematicko-fyzikální fakulty UK a motivovat studenty k vytvoření vědeckých publikací v rané fázi vědecké kariéry. Ocenění bude uděleno studentovi v magisterském programu nebo 1. ročníku PhD. programu na MFF UK za nejlepší publikaci své originální vědecké práce v impaktovaném časopise nebo poster. Soutěž se týká prací spadající do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika,​ fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí. Přihlášené publikace jsou hodnoceny komisí z řad studentů a pedagogů. Každoroční soutěž o nejlepší studentský článek nebo poster. Cílem tohoto projektu je ocenit vědeckou a publikační činnost studenta magisterského programu Matematicko-fyzikální fakulty UK a motivovat studenty k vytvoření vědeckých publikací v rané fázi vědecké kariéry. Ocenění bude uděleno studentovi v magisterském programu nebo 1. ročníku PhD. programu na MFF UK za nejlepší publikaci své originální vědecké práce v impaktovaném časopise nebo poster. Soutěž se týká prací spadající do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika,​ fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí. Přihlášené publikace jsou hodnoceny komisí z řad studentů a pedagogů.
  
Řádek 42: Řádek 42:
  
 <panel type="​default"​ title="​Aktivity pro mladší studenty a výjezdní seminář FZÚ MFF UK">​ <panel type="​default"​ title="​Aktivity pro mladší studenty a výjezdní seminář FZÚ MFF UK">​
-{{:​img:​2015_11_05-besidka-001.jpg?​200 |}}+{{popup>:​img:​2015_11_05-besidka-001.jpg?​200 |}}
 Výjezdní seminář Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK se koná každoročně na jaře a naši členové se ho pravidelně účastní. Kromě přednášek o svém aktuálním výzkumu nebo zajímavých optických tématech představují mladším studentům aktivity SPIE/OSA studentské kapitoly a nabízejí jim členství. Výjezdní seminář Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK se koná každoročně na jaře a naši členové se ho pravidelně účastní. Kromě přednášek o svém aktuálním výzkumu nebo zajímavých optických tématech představují mladším studentům aktivity SPIE/OSA studentské kapitoly a nabízejí jim členství.
  
Řádek 55: Řádek 55:
 Několikrát do roka pořádání členové SPIE/OSA studentské kapitoly například výlety nebo kulturní akce otevřené i pro další účastníky,​ především pak jiné studenty MFF UK nebo známé. Díky velmi příjemném kolektivu jsou například celodenní procházky zajímavými místy české krajiny ještě úžasnější. Několikrát do roka pořádání členové SPIE/OSA studentské kapitoly například výlety nebo kulturní akce otevřené i pro další účastníky,​ především pak jiné studenty MFF UK nebo známé. Díky velmi příjemném kolektivu jsou například celodenní procházky zajímavými místy české krajiny ještě úžasnější.
  
-{{ :​img:​2015_10_24-kokorinsko_small-003.jpg?​600 |}}+{{popup> ​:​img:​2015_10_24-kokorinsko_small-003.jpg?​600 |}}
 </​panel>​ </​panel>​