Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
bpa [2018/01/05 07:19]
rejhonm
bpa [2018/02/13 16:26] (aktuální)
rejhonm [Přihláška a podklady kandidáta:]
Řádek 39: Řádek 39:
 Přihláška do soutěže se podává elektronicky na adresu **award@spie.cz**. Přihláška může mít formu e-mailu s přílohami,​ nebo jednoho či více elektronických dokumentů a musí obsahovat následující náležitosti:​ Přihláška do soutěže se podává elektronicky na adresu **award@spie.cz**. Přihláška může mít formu e-mailu s přílohami,​ nebo jednoho či více elektronických dokumentů a musí obsahovat následující náležitosti:​
  
-  - méno, příjmení,​ stávající nebo ukončený magisterský studijní obor, datum začátku, příp. i zakončení magisterského studia, jméno a příjmení školitele/​vedoucího magisterské diplomové práce+  - jméno, příjmení,​ stávající nebo ukončený magisterský studijní obor, datum začátku, příp. i zakončení magisterského studia, jméno a příjmení školitele/​vedoucího magisterské diplomové práce
   - stručný životopis žadatele (není kritériem hodnocení)   - stručný životopis žadatele (není kritériem hodnocení)
   - elektronickou kopii publikované práce ve formátu pdf   - elektronickou kopii publikované práce ve formátu pdf