Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
granty_pro_cleny [2017/03/29 16:44]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
granty_pro_cleny [2017/03/31 11:43] (aktuální)
admin
Řádek 22: Řádek 22:
  
 <panel type="​primary"​ title="​Officer Student Author Grant">​ <panel type="​primary"​ title="​Officer Student Author Grant">​
-{{ :​img:​2015_08_08-san_diego-001.jpg?​300|}}+{{popup> ​:​img:​2015_08_08-san_diego-001.jpg?​300|}}
  
 [[https://​spie.org/​membership/​student-members/​student-chapters/​chapter-management#​Officer_Travel_Grant]] [[https://​spie.org/​membership/​student-members/​student-chapters/​chapter-management#​Officer_Travel_Grant]]