Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
home [2017/11/10 20:21]
wagenknechtd
home [2018/06/13 20:16] (aktuální)
wagenknechtd
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
-{{popup> :gallery:2017_06_22-spie_osa-bbq:2017_06_22-spie_osa-bbq-006.jpg?​300px|}}+{{popup> :gallery:2018_06_12-spie_osa-grilovani:2018_06_12-spie_osa-grilovani-005.jpg?​300px|}}
 Přestože tvoříme formální součást této neziskové organizace, naše aktivity a vize se nezužují pouze na poslání SPIE.  Hlavním posláním naší Kapitoly, založené roku 2011, je vytvořit a rozvíjet komunitu mladých optiků a zajišťovat možné zázemí jejich vědeckému i společenskému růstu. Velký důraz také klademe na propagaci optiky a jejího studia nejen na naší fakultě či širší akademické sféře, ale také na středních školách či pro veřejnost. Přestože tvoříme formální součást této neziskové organizace, naše aktivity a vize se nezužují pouze na poslání SPIE.  Hlavním posláním naší Kapitoly, založené roku 2011, je vytvořit a rozvíjet komunitu mladých optiků a zajišťovat možné zázemí jejich vědeckému i společenskému růstu. Velký důraz také klademe na propagaci optiky a jejího studia nejen na naší fakultě či širší akademické sféře, ale také na středních školách či pro veřejnost.
  
 Mezi naše aktivity patří např. organizace odborné přednášky zahraničního hosta, informativní seminář pro mladší studenty na MFF UK, několik společenských akcí pro členy. Také se účastníme Dne otevřených dveří na UK. Tento rok bychom rádi zpestřili naše aktivity sportovními a kulturními setkáními,​ návštěvou průmyslových center a organizací populárních přednášek na středních školách. Mezi naše aktivity patří např. organizace odborné přednášky zahraničního hosta, informativní seminář pro mladší studenty na MFF UK, několik společenských akcí pro členy. Také se účastníme Dne otevřených dveří na UK. Tento rok bychom rádi zpestřili naše aktivity sportovními a kulturními setkáními,​ návštěvou průmyslových center a organizací populárních přednášek na středních školách.