Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sidebar [2017/09/07 09:22]
vozdav Pokus o tvorbu noveho menu (test)
sidebar [2017/11/14 20:55] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
   * [[aktivity|Přehled aktivit]]   * [[aktivity|Přehled aktivit]]
   * [[fyzika_do_vlastnich_rukou|Fyzika do vlastních rukou]]   * [[fyzika_do_vlastnich_rukou|Fyzika do vlastních rukou]]
-  * [[best_paper_award|Best Paper Award]]+  * [[bpa|Best Paper Award]]
   * [[studentske_projekty|Studentské projekty]]   * [[studentske_projekty|Studentské projekty]]
   * [[granty_pro_cleny|Granty pro členy]]   * [[granty_pro_cleny|Granty pro členy]]
Řádek 42: Řádek 42:
   * [[playground|Píseček]]   * [[playground|Píseček]]
 \\ \\
-  * [[ucast|Účast na akcích]]+  * [[aktuality|Aktuality]]
 \\ \\
   * [[interni:​todo|TO DO]]   * [[interni:​todo|TO DO]]
Řádek 50: Řádek 50:
  
 [[https://​www.facebook.com/​SpieOsaCharlesUniversity/​|{{:​img:​facebook-logo-1.jpg?​100|}}]] [[https://​www.facebook.com/​SpieOsaCharlesUniversity/​|{{:​img:​facebook-logo-1.jpg?​100|}}]]
 +