Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
studentske_projekty [2017/03/29 16:44]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
studentske_projekty [2017/10/25 19:01] (aktuální)
zukersteinm
Řádek 3: Řádek 3:
 Pro vypsané projekty našich členů se podívejte na weby oddělení, kde působí: Pro vypsané projekty našich členů se podívejte na weby oddělení, kde působí:
  
-[[http://​physics.mff.cuni.cz/​kchfo/​ooe/​soubory/107/​2013-2014.pdf|Katedra chemické fyziky a optiky, MMF UK]] +[[http://​physics.mff.cuni.cz/​kchfo/​ooe/​pdf/projekty.pdf|Katedra chemické fyziky a optiky, MMF UK]] 
  
 [[http://​alma.karlov.mff.cuni.cz/​spie/​downloads/​Studentske_projekty_FUUK_2014-FUUK.pdf|Oddělení optoelektroniky,​ MFF UK]] [[http://​alma.karlov.mff.cuni.cz/​spie/​downloads/​Studentske_projekty_FUUK_2014-FUUK.pdf|Oddělení optoelektroniky,​ MFF UK]]