Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
bpa [2017/04/20 19:35]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
bpa [2018/02/13 16:26] (aktuální)
rejhonm [Přihláška a podklady kandidáta:]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Best Paper Award ====== ====== Best Paper Award ======
 +===== SPIE/OSA | Nejlepší článek studenta magisterského programu nebo 1. ročníku PhD. programu =====
  
-Aktualita 20.4. 2017: Probíhá vyhodnocování ​prací, ​brzy očekávejte ​vyhlášení vítězů!+Cílem tohoto projektu je ocenit vědeckou a publikační činnost studenta magisterského programu nebo 1ročníku PhDprogramu Matematicko-fyzikální fakulty UK a motivovat studenty k vytvoření vědeckých publikací v rané fázi vědecké kariéry. Ocenění bude uděleno studentovi na MFF UK za nejlepší publikaci své originální vědecké práce v impaktovaném časopise nebo za poster na vědecké konferenci. Soutěž se týká prací spadající do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika,​ fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a do PhD. programů: kvantová optika a optoelektronika,​ fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí. Přihlášené publikace budou hodnoceny komisí z řad studentů a pedagogů. 
 + 
 +===== Soutěžní kategorie ===== 
 + 
 +==== Nejlepší článek ==== 
 + 
 +Odměna: 
 +  * 1. místo - 10 000 Kč 
 +  * 2. místo - 5 000 Kč 
 + 
 +Student je prvním autorem článku v některém vědeckém časopise s impakt faktorem. 
 + 
 +==== Nejlepší poster ==== 
 + 
 +Odměna: 
 +  * 1. místo - 5 000 Kč 
 +  * 2. místo - 2 500 Kč 
 + 
 +Student je prvním autorem vědeckého posteru prezentovaného na konferenci. 
 + 
 +===== Přihlášky ===== 
 + 
 +==== Podmínky účasti: ==== 
 + 
 +Do soutěže se může přihlásit student MFF UK, který: 
 + 
 +  - byl k datu podání své přihlášky do soutěže studentem magisterského studia v programu Fyzika nebo studentem 1. ročníku PhD. studia v programu Fyzika 
 +  - je prvním (hlavním) autorem vědecké práce, která spadá do fyzikálních oborů pokrývaných magisterskými studijními obory: optika a optoelektronika,​ fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí nebo PhD. studijní obory: kvantová optika a optoelektronika,​ fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 
 +  - ve vyhlášeném termínu dodá přihlášku a další vyžadované podklady 
 +  - přihlášená vědecká práce nebyla oceněna v předchozích ročnících BPA 
 +  - přihlášená publikace byla přijata k publikaci/​publikována v roce 2017 nebo do 13. května 2018 
 +  - přihlášený poster byl prezentován v roce 2017 nebo do 13. května 2018 na vědecké konferenci 
 + 
 +==== Přihláška a podklady kandidáta==== 
 + 
 +Přihláška do soutěže se podává elektronicky na adresu **award@spie.cz**. Přihláška může mít formu e-mailu s přílohami,​ nebo jednoho či více elektronických dokumentů a musí obsahovat následující náležitosti:​ 
 + 
 +  - jméno, příjmení,​ stávající nebo ukončený magisterský studijní obor, datum začátku, příp. i zakončení magisterského studia, jméno a příjmení školitele/​vedoucího magisterské diplomové práce 
 +  - stručný životopis žadatele (není kritériem hodnocení) 
 +  - elektronickou kopii publikované práce ve formátu pdf 
 +  - doporučení školitele/​vedoucího diplomové práce, ve kterém bude jednoznačně vymezen podíl žadatele na práci a výsledcích prezentovaných v přihlášené publikaci 
 + 
 +Přihlášku je nutno podat do 13. května 2018 
 + 
 +===== Vyhodnocení soutěže ===== 
 + 
 +==== Hodnotící komise: ==== 
 + 
 +Přihlášené publikace budou hodnoceny hodnotící komisí, která se bude sestávat z devíti členů. Pět členů bude delegováno z řad studentů prostřednictvím studentské organizace SPIE/OSA Student Chapter Charles University in Prague. Další čtyři členové budou doplněni ve spolupráci se Sekcí fyziky MFF UK z řad oslovených pedagogů, vyučujících především ve studijních programech pokrývajících oborovou působnost této ceny (mimo spoluautory přihlášených ​prací). 
 + 
 +==== Způsob a kritéria hodnocení: ==== 
 + 
 +Členové hodnotící komise vyjádří svůj názor na kvalitu přihlášených publikací jejich seřazením od nejvíce po nejméně preferovanou. Celkové vyhodnocení nejlepší publikace pak proběhne bodovým mechanismem:​ pořadí dané publikace od každého člena komise bude převedeno na bodový zisksoučet všech bodů od všech členů komise představuje celkové bodové skóre publikace. Publikace s nejvyšším bodovým skóre je vyhlášena jako vítězná. V případě rovnosti dojde k dodatečnému projednání publikací s totožným ziskem a proběhne hlasování. 
 + 
 +Publikace budou hodnoceny především podle následujících kritérií:​ 
 +  * impakt faktor a obecná prestiž žurnálu (hlavní sekce) nebo konference (vedlejší sekce) 
 +  * kvalita prezentace výsledků 
 +  * relevance výsledků a jejich přínos