Granty pro členy kapitoly

O grantech

Jednou z výhod členství ve SPIE/OSA studentské kapitole je možnost žádost o individuální granty poskytované těmito organizacemi. Jde o nezanedbatelné prostředky určené pro konkrétní členy, tyto prostředky jsou tedy v případě úspěšné žádosti obdrženy navíc nad pravidelné příspěvky sloužící k financování kapitoly. Grantů je více druhů, s tím souvisí různé možnosti využití a nároky na žádost.

Upozornění: Náležitosti jednotlivých grantů se mohou rok od roku lišit, následující informace jsou tedy především orientační a vždy je nutné najít si aktuální informace.

Student Author Travel Grants

https://spie.org/membership/student-members/student-author-travel-grants

Grant částečně uhradí cestovní náklady na SPIE konferenci a ubytovaní. Z grantu nemůže být hrazená strava a registrační konferenční poplatek. Cena grantu se zhruba pohybuje mezi 300 a 750 USD.

Kdo může žádat

  • Student vysoké školy, který má přijatý článek. Podmínkou získaní grantu je jeho následná prezentace na SPIE konferenci a jeho uveřejnění v Proceedings of SPIE. Student musí v žádosti přiložit doporučující dopis svého vedoucího
  • O grant nemohou žádat postdoktorandi a výherci SPIE Student Author Travel Grant, SPIE Officer Travel Grant, či Newport Research Excellence Travel Award z minulého roku

Deadline pro podání žádostí o grant na SPIE konferenci Optics + Optoelectronics je 17. 2. 2017. Registrace bude spuštěná 17. 1. 2017

Officer Student Author Grant

img:2015_08_08-san_diego-001.jpg

https://spie.org/membership/student-members/student-chapters/chapter-management#Officer_Travel_Grant

Grant umožňuje účast na SPIE konferencích Photonic West, Photonic Europe, Optical Metrology a Optics + Photonics. Grant pokryje cestovní náklady, ubytování, stravu a konferenční poplatek. Cena je závislá na regionu, pro cestu Evropa - USA je 1800 USD. V případě účasti na Student Leadership Workshop je možné získat bonus na ubytování

Kdo může žádat

  • Člen představenstva studentské kapitoly SPIE, který v minulosti uvedený grant ještě nezískal. V průběhu jednoho roku se o grant nemůže ucházet více členů z jedné kapitoly.

Otevření registrace: 17. 3. 2017

KAUST Photonic Summer Camp

http://kingabdullahuniversityofscienceandtechnology.cmail20.com/t/ViewEmail/d/5962D3F61053BA18/3915FA00ECF3CD01E89F0E32AAFB68BF

Soutěž umožňuje výherci účast na čtyřtýdenním letním pobytu v Saudské Arábii na univerzitě King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Výherci bude v době studijního pobytu uděleno každý týden stipendium 250 USD. Termín akce je 16. 7. - 10. 8. 2017.

Kdo může žádat

  • Bakalářský nebo magisterský student se zaměřením na optoelektroniku nebo jiné blízké disciplíny.

Otevření registrace: 15. 2. 2017

SPIE Optics and Photonic Education Scholarship

https://spie.org/membership/student-members/scholarships/application-requirements-and-criteria

Stipendium ve výši 2 500 - 11 000 USD na jeden akademický rok pro člena SPIE kapitoly studujícího optiku nebo příbuzné obory. Jsou potřeba dva doporučující dopisy a vyplnění obsáhlejší žádosti.

Deadline: 15. 2. 2017