Studentská kapitola SPIE/OSA Univerzity Karlovy

img:2016_12_14-lasergame-1024px.jpg Studentská kapitola SPIE je sdružením mladých fyziků a studentů fyziky v oborech blízkých optice, vyučovaných na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Naší mateřskou organizací je SPIE - mezinárodní společnost pro optiku a fotoniku. Byla založena roku 1955 s cílem sdružovat vědecké a akademické pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti optiky, fotoniky a zobrazovacího inženýrství. Dnes je jednou z největších organizací v oboru, organizuje vědecké konference, výstavy a veletrhy, zajišťuje vzdělávání a publikační aktivity svým členům. Mimo jiné podporuje také studenty a studentské organizace ve více než 150 zemích světa, formovaných do univerzitních studentských Kapitol.

gallery:2018_06_12-spie_osa-grilovani:2018_06_12-spie_osa-grilovani-005.jpg Přestože tvoříme formální součást této neziskové organizace, naše aktivity a vize se nezužují pouze na poslání SPIE. Hlavním posláním naší Kapitoly, založené roku 2011, je vytvořit a rozvíjet komunitu mladých optiků a zajišťovat možné zázemí jejich vědeckému i společenskému růstu. Velký důraz také klademe na propagaci optiky a jejího studia nejen na naší fakultě či širší akademické sféře, ale také na středních školách či pro veřejnost.

Mezi naše aktivity patří např. organizace odborné přednášky zahraničního hosta, informativní seminář pro mladší studenty na MFF UK, několik společenských akcí pro členy. Také se účastníme Dne otevřených dveří na UK. Tento rok bychom rádi zpestřili naše aktivity sportovními a kulturními setkáními, návštěvou průmyslových center a organizací populárních přednášek na středních školách.