22. 5. 2017: Předání ocenění za Best Paper Award

Vyhlášení soutěže Best Paper Award: Výhercům Honza Záhlava (nejlepší článek) a Katarína Ridzoňová gratulujeme (nejlepší poster)! Devět kvalitních příspěvků hodnotila sedmičlenná komise zástupců FÚ, KCHFO a KFKL. Autoři nejlepších prací si odnesli finanční odměny, další dva v každé kategorii čestné uznání za kvalitní vědecký výstup.