6. Března 2018: Fyzika v Experimentech 2

Na přednášce Fyzika v experimentech 2 na MFF UK jsme předvedli vířivé proudy a supravodivou levitaci, závislost barvy LED na teplotě a míchání barev včetně principu fungování LCD monitoru. Oproti demonstracím na základních a středních školách jsme se samozřejmě mohli pustit do lehce odbornějšího vysvětlování :-).