15. října 2018: Volební schůze studentské kapitoly

Volební schůze naší kapitoly se po roce konala opět v podniku Kulový blesk. Staré předsednictvo hladce předalo funkce nové generaci, zvoleni byli Andrej Farkaš (předseda), Lukáš Beran (pokladník), Tomáš Maleček (tajemník), Lukáš Nowak (místopředseda) a Dominika Tanglová (PR). Nemohlo chybět ani prodiskutování minulých akcí, budoucích aktivit a plánů a samozřejmě dobré občerstvení. Přejeme novému předsednictvu mnoho úspěchů!